Uchwała Nr 26/10 w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 26/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na okres kadencji na lata 2010-2014:

1)    Dołęgowski Stanisław,
2)    Domińczak Mieczysław,
3)    Król Władysław,
4)    Kruszewski Ryszard Feliks,
5)    Lulis Roman,
6)    Łapiński Michał,
7)    Łuka Tadeusz,
8)    Mleczko-Król Maria,
9)    Panicz Zenon,
10)    Pączek Józef,
11)    Przybyła Dorota,
12)    Rybiańska Roma,
13)    Skiba Ryszard,
14)    Tabor Andrzej,
15)    Twardosz-Michniewska Barbara,
16)    Zawadzki Jacek.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na okres kadencji na lata 2010-2014:

1) Dołęgowski Stanisław,

2) Domińczak Mieczysław,

3) Król Władysław,

4) Kruszewski Ryszard Feliks,

5) Lulis Roman,

6) Łapiński Michał,

7) Łuka Tadeusz,

8) Mleczko-Król Maria,

9) Panicz Zenon,

10) Pączek Józef,

11) Przybyła Dorota,

12) Rybiańska Roma,

13) Skiba Ryszard,

14) Tabor Andrzej,

15) Twardosz-Michniewska Barbara,

16) Zawadzki Jacek.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010