Uchwała Nr 23/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru członków Krajowej Rady.


Na podstawie art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Rady na okres kadencji na lata 2010-2014:

1)    Abramek Wiktor,
2)    Binerowski Zdzisław,
3)    Buszka Franciszek,
4)    Cieśliński Grzegorz,
5)    Czarniecki Stefan,
6)    Detyna Zbigniew,
7)    Dobrowolski Ryszard,
8)    Domaradzka Teresa,
9)    Draber Włodzimierz,
10)    Gawęcka Danuta,
11)    Gieroba Joanna,
12)    Grabowski Zbigniew,
13)    Grodzki Mieczysław,
14)    Hotała Eugeniusz,
15)    Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta,
16)    Jaworski Andrzej,
17)    Karczmarczyk Stanisław,
18)    Kałkowski Zbysław,
19)    Kledyński Zbigniew,
20)    Kluska Józef,
21)    Kolasa Ryszard,
22)    Korczak Piotr,
23)    Korniak-Figa Krystyna,
24)    Kozula Janusz,
25)    Krassowski Ksawery,
26)    Kroplewski Jarosław,
27)    Krzyżanowski Józef,
28)    Malec Barbara,
29)    Marcinowski Tomasz,
30)    Matuszyk Zbigniew,
31)    Meyer Zygmunt,
32)    Miedziałowski Czesław,
33)    Mitura Zbigniew,
34)    Narloch Piotr,
35)    Nowak Aleksander,
36)    Olichwer Tadeusz,
37)    Ołtarzewski Mieczysław,
38)    Pieniążek Andrzej,
39)    Podhorecki Adam,
40)    Rak Adam,
41)    Rawicki Zygmunt,
42)    Stroński Jerzy.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.