Uchwała Nr 21/10 w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 21/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa IX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
1)    Złotą:
-    dr inż. Danielowi Pawlickiemu – nr członkowski WKP/BO/3805/01,
-    inż. Jerzemu Adaszewskiemu – nr członkowski WKP/IE/0036/01,
-    mgr inż. Ryszardowi Skibie – nr członkowski PDK/IS/1238/01,
-    mgr inż. Jerzemu Lewińskiemu – nr członkowski PDK/IE/1404/01,
-    dr inż. Annie Sośnierz-Ogrodzińskiej – nr członkowski WAM/BO/2487/02,
-    prof. zw. dr hab. inż. Kazimierzowi Szulborskiemu – nr członkowski MAZ/BO/8307/01,
-    mgr inż. Wojciechowi Płazie – nr członkowski SWK/BD/0523/01,
-    mgr inż. Romie Rybiańskiej – nr członkowski DOŚ/BO/0011/01,
-    mgr inż. Gilbertowi Okulicz-Kozaryn – nr członkowski PDL/BO/1009/01,
-    mgr inż. Andrzejowi Taborowi – nr członkowski MAZ/IS/5619/01,
-    mgr inż. Michałowi Łapińskiemu – nr członkowski SWK/IE/0374/01
-    mgr inż. Mieczysławowi Domińczakowi – nr członkowski WAM/BO/0493/01,
-    prof. dr hab. inż. Jerzemu Jasieńce – nr członkowski DOŚ/BO/0002/01,
-    mgr inż. Krzysztofowi Kopaczowi – nr członkowski ŁOD/BO/0500/02,
-    mgr inż. Grzegorzowi Rakowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/2080/02,
-    mgr inż. Jackowi Zawadzkiemu – nr członkowski ZAP/IE/0900/01;
2)    Srebrną:
-    mgr inż. Jerzemu Tykocińskiemu – nr członkowski WKP/BO/5301/01,
-    mgr inż. Marii Mleczko-Król – nr członkowski OPL/BD/0006/01,
-    mgr inż. Dorocie Przybyle – nr członkowski SLK/BD/2239/02,
-    mgr inż. Józefowi Szostakowi – nr członkowski MAP/BO/2598/01.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010