Uchwała Nr 20/10 w sprawie ustalenia liczb członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 20/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia liczb członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następującą liczbę członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na okres kadencji na lata 2010-2014:

1)    Krajowa Rada – Prezes oraz 42 członków,
2)    Krajowa Komisja Rewizyjna - przewodniczący oraz 8 członków,
3)    Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - przewodniczący oraz 16 członków,
4)    Krajowy Sąd Dyscyplinarny - przewodniczący oraz 16 członków,
5)    Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 6 rzeczników.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010