Uchwała Nr 17/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 17/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.


Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Pana Tadeusza Durak na Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji na lata 2010-2014.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010