Uchwała Nr 8/10 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 8/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. b) regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


1)    Bolesław Balcerek,
2)    Władysław Bielski,
3)    Tadeusz Cichosz,
4)    Grzegorz Dubik,
5)    Janina Ferenc,
6)    Karol Marek Jurkowski,
7)    Tadeusz Kanas,
8)    Piotr Korczak,
9)    Krystyna Korniak-Figa,
10)    Emilia Kucharczyk,
11)    Maria Mleczko-Król,
12)    Jerzy Putkiewicz,
13)    Jan Skawiński
14)    Grażyna Staroń,
15)    Janusz Szczepański,
16)    Jacek Szer,
17)    Maria Świerczyńska.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010