Uchwała Nr 7/10 - w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 7/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a) regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Komisję Wyborczą IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


1)    Zdzisław Binerowski,
2)    Danuta Gawęcka,
3)    Jacek Kamiński,
4)    Roman Lulis,
5)    Tadeusz Niechciał,
6)    Józef Pączek,
7)    Adam Rak,
8)    Zygmunt Rawicki,
9)    Piotr Wyrwas.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010