Uchwała Nr 6/10 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 6/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. c) regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)    Kazimierz Badowski,
2)    Bolesław Horyński,
3)    Klemens Janiak,
4)    Krzysztof Motylak,
5)    Bronisław Przybysz,
6)    Irena Uliniarz.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010