Uchwała Nr 4/10 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 4/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.


Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Komisję Mandatową IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

1)    Teresa Domaradzka,
2)    Kazimierz Haznar,
3)    Piotr Iwat,
4)    Ryszard Feliks Kruszewski,
5)    Andrzej Pawelec,
6)    Waldemar Szleper
7)    Bogdan Wrzeszcz.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010