Uchwała Nr 3/10 - w sprawie porządku obrad IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 3/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie porządku obrad IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się porządek obrad IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały

.
Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010