Uchwała Nr 1/10 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 1/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.


Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Panią Barbarę Malec na przewodniczącego IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.