W tym miejscu znajdować się będą informacje dotyczącego najbliższego zjazdu PIIB.