Uchwała Nr 20/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 czerwca 2015 r.

 

w sprawie Kodeksu Budowlanego.

 

XIV Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. XIV Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ocenia negatywnie tekst projektu Kodeksu Budowlanego przekazanego do konsultacji społecznych w dniu 25 maja 2015 r.

2. Szczegółowe uwagi do projektu opracuje Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.