Uchwała Nr 17/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyboru członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

Wybiera się Pana Krzysztofa Pawła Latoszka na członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na okres kadencji na lata 2014-2018.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.