Uchwała Nr 15/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz § 3 i § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej XIV Krajowy Zjazd przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Złotą:

- mgr inż. Kazimierzowi Chojnackiemu – nr członkowski KUP/BD/0258/01,

- mgr inż. Jackowi Kołodziejowi – nr członkowski KUP/BO/1078/01,

- mgr inż. Adamowi Przybylskiemu – nr członkowski KUP/BO/2041/01,

- mgr inż. Markowi Żółtowskiemu – nr członkowski KUP/BO/2945/01,

- dr inż. Andrzejowi Barczyńskiemu – nr członkowski WKP/IS/0145/01,

- mgr inż. Krystynie Chocianowicz – nr członkowski WKP/BO/0511/01,

- mgr inż. Łukaszowi Gorgolewskiemu – nr członkowski WKP/IE/1224/01,

- mgr inż. Małgorzacie Sławińskiej – nr członkowski SWK/BD/1367/01,

- mgr inż. Januszowi Nowakowi – nr członkowski WAM/BO/1846/01,

- mgr inż. Dariuszowi Morczyńskiemu – nr członkowski KUP/BO/1662/01,

- mgr inż. Elżbiecie Janiszewskiej–Kuropatwie nr członkowski MAZ/BO/1581/01,

- dr inż. Dariuszowi Walaskowi – nr członkowski MAZ/BO/2553/01,

- dr inż. Janowi Bobkiewiczowi – nr członkowski ZAP/BO/3720/02,

- mgr inż. Józefowi Szostakowi – nr członkowski MAP/BO/2598/01,

- dr hab. inż. Maciejowi Niedostatkiewiczowi – nr członkowski POM/BO/3410/01,

- inż. Leszkowi Bogucie – nr członkowski LUB/WM/1695/01,

- inż. Wiesławie Grzelce-Zimmermann – nr członkowski DOŚ/BO/5046/01,

- mgr inż. Andrzejowi Hryciukowi – nr członkowski DOŚ/BO/1808/01,

- mgr inż. Danucie Paginowskiej – nr członkowski DOŚ/IS/4655/01,

- mgr inż. Januszowi Szczepańskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/4330/01;

- mgr inż. Rajmundowi Jakuszkowiakowi – nr członkowski WKP/BD/1594/01,

- mgr inż. Ewie Dworskiej – nr członkowski SLK/IS/4643/01;

2) Srebrną:

- inż. Mariuszowi Okuniowi – nr członkowski MAZ/BO/1060/04,

- mgr inż. Ryszardowi Białczykowi – nr członkowski WKP/IS/0248/01.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.