Uchwała nr 4/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- Panu Tadeuszowi Baczyńskiemu – nr członkowski MAZ/BO/4983/01
- Panu Wacławowi Bąkowi – nr członkowski MAZ/BO/0091/02
- Panu Zbigniewowi Białkowi – nr członkowski MAZ/IS/2204/02
- mgr inż. Zbigniewowi Białobrzeskiemu – nr członkowski MAZ/BM/0247/02
- doc. dr inż. Mirosławowi Bukowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/5358/01
- inż. Alicji Burkackiej – nr członkowski MAZ/BO/5234/02
- mgr inż. Bożenie Ciszewskiej – nr członkowski MAZ/IS/6150/01
- mgr inż. Michałowi Czerwińskiemu – nr członkowski MAZ/IS/0208/02
- dr inż. Jerzemu Idzikowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/4578/01
- dr inż. Pawłowi Królowi – nr członkowski MAZ/BO/2515/01
- mgr inż. Teresie Mosak-Rurce – nr członkowski MAZ/IS/7517/03
- mgr Bożenie Pladzyk – nr członkowski MAZ/BO/5910/01
- inż. Ryszardowi Rakowi – nr członkowski MAZ/BO/0981/02
- mgr inż. Mirosławowi Sataleckiemu – nr członkowski MAZ/BO/2323/02
- mgr inż. Radosławowi Sekundzie – nr członkowski MAZ/BO/5776/02
- Panu Stanisławowi Staroszowi – nr członkowski MAZ/IS/2203/02
- inż. Kazimierzowi Staśkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0328/01
- inż. Juliuszowi Talarczykowi – nr członkowski MAZ/IE/0107/01
- mgr inż. Krzysztofowi Urbaniakowi – nr członkowski MAZ/IE/0195/08
- Panu Waldemarowi Witkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0564/02
- mgr inż. Bogdanowi Zbyszyńskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6401/01

Złotą:
- inż. Tadeuszowi Biernackiemu – nr członkowski MAZ/IE/8608/03
- mgr inż. Jackowi Chudziakowi – nr członkowski MAZ/BO/6033/01
- mgr inż. Annie Kowalik – nr członkowski MAZ/BD/1144/01
- mgr inż. Danielowi Kózce – nr członkowski MAZ/IS/6483/01
- mgr Marii Olczak – nr członkowski MAZ/BO/1767/02
- mgr inż. Leonardowi Ostrowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/1957/02
- mgr inż. Bogusławowi Pawełkowi – nr członkowski MAZ/BD/1579/02
- mgr inż. Grażynie Sadal – nr członkowski MAZ/IS/4120/01
- inż. Waldemarowi Sitkowi – nr członkowski MAZ/BD/3771/01
- mgr inż. Hannie Tabor – nr członkowski MAZ/IE/5620/01
- mgr inż. Wojciechowi Zającowi – nr członkowski MAZ/BD/6285/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Pawłowi Burdzie – nr członkowski MAZ/BO/6645/03
- mgr inż. Jerzemu Gumińskiemu – nr członkowski MAZ/BO/4270/01
- mgr inż. Edwardowi Gutkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/7320/01
- inż. Eugeniuszowi Kosickiemu – nr członkowski MAZ/BO/3598/02
- inż. Zbigniewowi Wieczorkowi – nr członkowski MAZ/BO/0335/02
- Panu Mieczysławowi Więcaszkowi – nr członkowski MAZ/IS/6969/01
- mgr inż. Kazimierzowi Wójcikowi – nr członkowski MAZ/IS/2609/01

Złotą:
- mgr inż. Pawłowi Forysiowi – nr członkowski MAZ/BO/7698/01
- mgr inż. Krzysztofowi Grzegorzewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/3911/01
- Pani Teresie Janeckiej – nr członkowski MAZ/BD/6636/01
- dr inż. Markowi Kapeli – nr członkowski MAZ/BO/6608/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Janowi Brzozowskiemu – nr członkowski WAM/BO/0242/02
- inż. Stefanowi Sawickiemu – nr członkowski WAM/IE/2363/01
- mgr inż. Mariuszowi Tomczukowi – nr członkowski WAM/BO/3241/02

Złotą:
- inż. Andrzejowi Łasińskiemu – nr członkowski WAM/BO/1510/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Piotrowi Kołodziejowi – nr członkowski OPL/BO/1884/02
- inż. Jackowi Śniademu – nr członkowski OPL/BO/0233/01
- mgr inż. Jerzemu Sylwestrzakowi – nr członkowski OPL/BO/0304/01

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.