Uchwała nr 12/R/12

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Krystynie Sterczewskiej – nr członkowski WAM/BM/2540/01

- mgr inż. Andrzejowi Marciniakowi – nr członkowski WAM/BM/1623/01

 

Złotą:

- inż. Zdzisławowi Witt – nr członkowski WAM/BO/2947/01

 

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Mirosławowi Dmytryszynowi – nr członkowski SLK/IS/8937/03

- inż. Krystynie Kieres – nr członkowski SLK/IS/6936/01

- inż. Tadeuszowi Penarowi – nr członkowski SLK/IE/7027/02

- mgr inż. Aleksandrowi Stępieniowi – nr członkowski SLK/BO/1335/02

- mgr inż. Zbigniewowi Walawskiemu – nr członkowski SLK/BO/0085/01

 

Złotą:

 

- mgr inż. Janowi Dymarskiemu – nr członkowski SLK/BO/3261/02

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.