Uchwała nr 13/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 marca  2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Edwardowi Augustynowiczowi – nr członkowski WAM/BO/0046/01


2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:


- dr inż. Danucie Ulańskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0333/02

Srebrną:

- mgr inż. Małgorzacie Krasoń – nr członkowski ŁOD/WM/1373/02

3) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Wiesławowi Jarosiewiczowi – nr członkowski MAZ/BK/0867/05
- mgr inż. Januszowi Kubickiemu – nr członkowski MAZ/BO/5467/01
- mgr inż. Emilowi Maliszowi – nr członkowski MAZ/BO/5704/02
- mgr inż. Markowi Raźniewskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6564/01
- inż. Kazimierzowi Staszałek – nr członkowski MAZ/BO/3884/02
- mgr inż. Zbigniewowi Pląskowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0822/01
- mgr inż. Włodzimierzowi Walerych – nr członkowski MAZ/BO/1820/01
- mgr inż. Markowi Żywiałkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0511/04

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.