Uchwała Nr 3/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie zwołania X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 17 i 18 czerwca 2011 r. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.