UCHWAŁA  nr 18/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujące uchwały Prezydium Krajowej Rady z dnia 29 czerwca i 3 sierpnia 2005 r. :

 

1.     22/P/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania wyborów w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa do realizacji uchwały nr 21/05 IV Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 18 czerwca 2005 r.

2.    26/P/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu spłaty pożyczki

3.    27/P/05 w sprawie publikacji „Zabytki techniki krajów Wyszehradzkiej Czwórki"