Uchwała 8/R/04

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w:

Statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

Regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej,

Regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

Regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmiany w  następujących dokumentach:

  • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej
  • Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
  • Regulamin Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  • Regulamin Okręgowych Rad
  • Regulamin Okręgowych Komisji Rewizyjnych

przedstawione w załączniku.

 

W/w zmiany zostaną przedstawione III Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu.