UCHWAŁA  nr 4/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujące uchwały Prezydium Krajowej Rady :

 

1.    13/P/03 – W sprawie powołania Komisji d/s doskonalenia zawodowego.

2.    1/P/04 – W sprawie samopomocy koleżeńskiej w PIIB

3.    2/P/04 – W sprawie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Biura

4.   3/P/04 – W sprawie zmiany nazwy „Komisji doskonalenia zawodowego i szkoleń”

5.   4/P/04 – W sprawie rozszerzenia składu „Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń PIIB”

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.