Uchwała nr 13/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie wysyłki  miesięcznika informacyjnego PIIB

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na wniosek Prezydium  postanawia, że 50% kosztów wysyłki czterech kolejnych wydań – począwszy od numeru 3 - miesięcznika informacyjnego PIIB „Inżynier Budownictwa” pokryją okręgowe izby inżynierów budownictwa.