Uchwała 12/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje i rekomenduje do zatwierdzenia III Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu :

 

·        Sprawozdanie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003 (zał.)

·        Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2003 (zał.)