Uchwała 11/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie przyjęcia

Zasad gospodarki finansowej i budżetu na rok 2005.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza Zasady gospodarki finansowej i budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2005 (zał.) w celu przedstawienia III Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu.