Uchwała 10/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie aktualizacji

Zasad gospodarki finansowej i budżetu na rok 2004.

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza zaktualizowane Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i budżet na rok 2004 (zał.) w celu przedstawienia III Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu.