Uchwała 9/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady na III Krajowy Zjazd

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje załączone Sprawozdanie ze swej działalności w celu przedstawienia III Krajowemu Zjazdowi PIIB.