Uchwała 7/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby inżynierów Budownictwa

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium nr 5/P/04 w sprawie Regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, porządku obrad oraz komisji  III Krajowego Zjazdu PIIB.