Uchwała nr 3/R/04

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa

z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie wysyłki miesięcznika informacyjnego PIIB

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że 50% kosztów wysyłki dwóch pierwszych numerów  miesięcznika informacyjnego PIIB pokryją okręgowe izby inżynierów budownictwa.