Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień


 

Uchwała nr 8/R/21 z dnia 28 kwietnia 2021 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty  są następujące:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania 1000 zł,

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 zł,

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania  1550 zł,

2) z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550 zł,

3) z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł.


 

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 27 kwietnia 2021 stosuje się wysokość opłat:

Uchwała nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty  są następujące:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania 800 zł,

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania  1.100 zł,

2) z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1.100 zł,

3) z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.