PIIB wyróżniona na „Budmie” Drukuj
czwartek, 13 stycznia 2011

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została wyróżniona przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich okolicznościowym medalem 90-lecia MTP podczas uroczystości otwarcia XX edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa „Budma” w Poznaniu. Odbywają się one w dn. 11-14 stycznia br. W dn. 11 i 12 stycznia obchodzono Dni Inżyniera Budownictwa przygotowane przez Wielkopolską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Dwudziestolecie istnienia największych targów budownictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, jakimi są Targi „Budma” zbiega się z jubileuszem 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z tej okazji osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla budownictwa polskiego zostały w trakcie uroczystości otwarcia tegorocznej „Budmy” uhonorowane odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a także okolicznościowymi medalami. Prezes MTP Andrzej Byrt przekazał na ręce prezesa PIIB Andrzeja R. Dobruckiego okolicznościowy medal z okazji 90-lecia MTP.

Minister Infrastruktury C. Grabarczyk wręczył natomiast symboliczną statuetkę - nagrodę Ministra Infrastruktury w uznaniu zasług w promowaniu polskiego budownictwa prezesowi MTP Andrzejowi Byrtowi. Gratulacje dla uczestników oraz Zarządu Targów wystosował także Prezydent RP Bronisław Komorowski, którego list odczytał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński.

Minister Cezary Grabarczyk zainaugurował Dni Inżyniera Budownictwa, tradycyjnie organizowane podczas „Budmy” przez Wielkopolską Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W swoim wystąpieniu przedstawił zebranym plany legislacyjne resortu dotyczące infrastruktury. Wyraził nadzieję na szybkie zakończenie prac nad nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na zajęcie przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska wobec nowelizacji ustawy prawo budowlane.

W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa uczestniczyli także posłowie: Janusz Piechociński, Wiesław Szczepański, Andrzej Adamczyk, Jerzy Polaczek oraz sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządu inżynierskiego, środowisk naukowych.

W pierwszym dniu obrad referat: „Nadchodzi czas Eurokodów” wygłosił prof. Antoni Biegus z Politechniki Wrocławskiej. Drugi dzień (12 styczeń br.) rozpoczęła Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która przedstawiła oddziaływanie czynników zewnętrznych na obiekty budowlane, natomiast Janusz Wiśniewski z Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej omówił budownictwo wodne w Polsce w ocenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w aspekcie powodzi 2010 r. Ocenę jakościową i problemy występujące w budownictwie wodnym zaprezentowała Zofia Tymczuk z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jerzy Witczak Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił budownictwo wodne i wodno-melioracyjne w ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Budowlane „Budma” odbywają się pod hasłem „Zrównoważone budownictwo - energooszczędność, innowacyjność, bezpieczeństwo”. Na wystawie prezentowane są rozwiązania z budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej, a także budownictwa przemysłowego i drogowego. Ekspozycje specjalne na targach „Budma 2011” to m.in. Archispace; Budownictwo energooszczędne i pasywne; BudShow - dom zrównoważony; Wioska Domów Drewnianych; Nowoczesny Warsztat Ciesielski; Pokazy sztuki dekarskiej; Pokazy układania kostki brukowej; Budynek bez Barier.