Komisja Współpracy z Zagranicą
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Uchwałą nr 14 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Skład Komisji

  1. Zachodniopomorska OIIB - MEYER Zygmunt - Przewodniczący
  2. Mazowiecka OIIB - WASILEWSKI Andrzej
  3. Podkarpacka OIIB - PAZDRO Danuta
  4. Pomorska OIIB - WILDE Krzysztof
  5. Wielkopolska OIIB - WRÓBLEWSKA Anna