Komisja Wnioskowa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Uchwałą nr 16 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja Wnioskowa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W skład Komisji weszło po jednym przedstawicielu z każdej okręgowej izby.

 

Skład Komisji:

 1. Pomorska OIIB - KORCZAK Piotr - Przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - MIKOŁAJEWSKA-JANIACZYK Małgorzata
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - ŻÓŁTOWSKI Marek
 4. Lubelska OIIB - STEFANIAK Teresa
 5. Lubuska OIIB - ZAWORSKI Łukasz
 6. Łódzka OIIB - ULAŃSKA Danuta
 7. Małopolska OIIB - KORNIAK-FIGA Krystyna
 8. Mazowiecka OIIB - PUTKIEWICZ Jerzy
 9. Opolska OIIB - MLECZKO-KRÓL Maria
 10. Podkarpacka OIIB - PISAREK Zdzisław
 11. Podlaska OIIB - HURYN Lucyna
 12. Pomorska OIIB - WILDE Paweł
 13. Śląska OIIB - ŚWIERCZYŃSKA Maria
 14. Świętokrzyska OIIB - DURAK Tadeusz
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - GNIEWKOWSKI Arkadiusz
 16. Wielkopolska OIIB - KAROLAK Mirosław
 17. Zachodniopomorska OIIB - KANAS Tadeusz