Komisja Prawno-Regulaminowa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Uchwałą nr 15 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja Prawno-Regulaminowa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Skład Komisji

 1. Podlaska OIIB - FALKOWSKI Andrzej - Przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - PAGINOWSKA Danuta
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - BROMIRSKI Wojciech
 4. Lubelska OIIB - SZCZEŚNIAK Zbigniew
 5. Lubuska OIIB - GRUSZECKI Mirosław
 6. Łódzka OIIB - KRAWCZYK Bogdan
 7. Małopolska OIIB - PODKÓWKA Kazimierz
 8. Mazowiecka OIIB - JANISZEWSKA-KUROPATWA Elżbieta
 9. Opolska OIIB - MOLENCKI Mieczysław
 10. Podkarpacka OIIB - MAJKA Agata
 11. Podlaska OIIB - BURAKOWSKI Mariusz
 12. Pomorska OIIB - CYCHNERSKI Piotr
 13. Śląska OIIB - DWORSKA Ewa
 14. Świętokrzyska OIIB - MARCINOWSKI Tomasz
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - STASIOROWSKI Andrzej
 16. Wielkopolska OIIB - DRABER Włodzimierz
 17. Zachodniopomorska OIIB - KANAS Tadeusz
   

 

Uchwała nr 28/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w uchwale 
nr 15/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

 

„11. Podlaska OIIB – Mariusz Kłokowski”.

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.