Komisja ds. współpracy
z samorządami zawodów zaufania publicznego

 

Uchwałą nr 19 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r., została powołana Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

 

Skład Komisji

 1. Mazowiecka OIIB - GRODZKI Mieczysław - Przewodniczący
 2. Warmińsko-Mazurska OIIB - DOBRZENIECKI Mariusz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Śląska OIIB - KARWOWSKI Roman - Sekretarz
 4. Dolnośląska OIIB - ZARZYCKI Rafał
 5. Kujawsko-Pomorska OIIB - MYŚLIWIEC Andrzej
 6. Lubelska OIIB - RAWSKI Władysław
 7. Lubuska OIIB - SURMACZ Andrzej
 8. Łódzka OIIB - SZER Jacek
 9. Małopolska OIIB - BORYCZKO Mirosław
 10. Mazowiecka OIIB - CICHOCKI Radosław
 11. Opolska OIIB - ABRAMEK Wiktor
 12. Podkarpacka OIIB - SERAFIN Liliana
 13. Podlaska OIIB - MICAŁ Małgorzata
 14. Pomorska OIIB - KWIATKOWSKI Ryszard
 15. Świętokrzyska OIIB - PŁAZA Wojciech
 16. Wielkopolska OIIB - STROŃSKI Jerzy
 17. Zachodniopomorska OIIB - SIEMIŃSKI Grzegorz