Terminarz posiedzeń Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego

27 listopada 2020

Plan pracy Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego:

 1. Aktywna współpraca z okręgowymi porozumieniami samorządów zawodów zaufania publicznego.
 2.  Inicjowanie przez Komisję w okręgach, gdzie do tej pory nie ma porozumień, idei organizowania współpracy między samorządami zawodów zaufania publicznego.
 3. Współpraca z  krajowymi samorządami zawodów zaufania publicznego w zakresie organizowania konferencji na tematy wspólne np.: etyka zawodowa, prawo pracy, RODO.
 4. Organizowanie doskonalenia zawodowego wspólnego dla określonych samorządów zawodów zaufania publicznego.
 5. Współpraca z urzędami i organami władzy publicznej.
 6. Organizowanie spotkań samorządów zawodów zaufania w celu wypracowania wspólnych stanowisk w zakresie legislacji, ustaw, rozporządzeń itp. 
 7. Organizację corocznych ogólnopolskich konferencji we współpracy z stosownymi Komisjami Sejmowymi czy Senatu RP, jako pierwszy temat „ samorządy  polskie”. 
 8. Organizowanie spotkań integracyjno – sportowych dla samorządów zawodów zaufania publicznego i otwartych dla członków samorządów.

Przewodniczący Komisji

                                    Mieczysław Grodzki

Komisja ds. współpracy
z samorządami zawodów zaufania publicznego

 

Uchwałą nr 19 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r., została powołana Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

 

Skład Komisji

 1. Mazowiecka OIIB - GRODZKI Mieczysław - Przewodniczący
 2. Warmińsko-Mazurska OIIB - DOBRZENIECKI Mariusz - Z-ca Przewodniczącego
 3. Śląska OIIB - KARWOWSKI Roman - Sekretarz
 4. Dolnośląska OIIB - ZARZYCKI Rafał
 5. Kujawsko-Pomorska OIIB - MYŚLIWIEC Andrzej
 6. Lubelska OIIB - RAWSKI Władysław
 7. Lubuska OIIB - SURMACZ Andrzej
 8. Łódzka OIIB - SZER Jacek
 9. Małopolska OIIB - BORYCZKO Mirosław
 10. Mazowiecka OIIB - CICHOCKI Radosław
 11. Opolska OIIB - ABRAMEK Wiktor
 12. Podkarpacka OIIB - SERAFIN Liliana
 13. Podlaska OIIB - MICAŁ Małgorzata
 14. Pomorska OIIB - KWIATKOWSKI Ryszard
 15. Świętokrzyska OIIB - PŁAZA Wojciech
 16. Wielkopolska OIIB - STROŃSKI Jerzy
 17. Zachodniopomorska OIIB - SIEMIŃSKI Grzegorz