Komisja ds. Public Relations
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Rafałowi Zarzyckiemu.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Staszak Renata - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 2. Grzeszczak Tomasz - Lubelska OIIB,
 3. Burnos Ewa - Lubuska OIIB,
 4. Włodarczyk Karolina - Łódzka OIIB,
 5. Żakowski Jan - Małopolska OIIB,
 6. Boros Michał - Mazowiecka OIIB,
 7. Tabaka Agnieszka - Opolska OIIB,
 8. Ciuńczyk Krzysztof - Podlaska OIIB,
 9. Serafin Liliana - Podkarpacka OIIB,
 10. Gostański Paweł - Pomorska OIIB,
 11. Bochyńska-Podloch Danuta - Śląska OIIB,
 12. Świtek Anna Ksenia - Świętokrzyska OIIB,
 13. Dobrzyński Marcin - Warmińsko-Mazurska OIIB,
 14. Alenowicz Wioleta - Wielkopolska OIIB,
 15. Motylak Krzysztof - Zachodniopomorska OIIB.”.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 34/R/22.