Terminarz posiedzeń zespołu Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów

jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

23 marca 2021

22 kwietnia 2021

20 maja 2021

23 czerwca 2021