Ramowy plan pracy – zadania Komisji:

 1. Opracowanie strategii komunikacji społecznej zewnętrznej i wewnątrz izby (public relations) i przedstawienie do zatwierdzenia przez KR PIIB
 2. Współpraca z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa – tworzenie systemu współpracy oraz wymiany pomysłów i informacji między izbami okręgowymi, a także izbami okręgowymi  i Izbą Krajową ze szczególnym uwzględnieniem istniejących mediów tradycyjnych i społecznościowych
 3. Opiniowanie materiałów promocyjnych kreujących wizerunek PIIB, OIIB oraz zawód inżyniera
 4. Popularyzacja, monitoring i doskonalenie formy newslettera oraz profilu na facebooku w celu jak najlepszego informowania członków o możliwościach korzystania z oferty wspomagającej pracę zawodową, o działaniach izby i najważniejszych wydarzeniach związanych z branża budowlaną.
 5. Stała współpraca z rzecznikiem prasowym oraz Krajowym biurem PIIB
 6. Opiniowanie wniosków o patronat PIIB dla inicjatyw i konferencji organizowanych przez podmioty związane z branżą budowlaną
 7. Okresowa ocena skuteczności działań podejmowanych przez Komisję.

 

Harmonogram działań w I półroczu 2019 r.

L.p.

Zadanie

Termin

1.

Przygotowanie projektu strategii PIIB  w zakresie komunikacji społecznej.

Styczeń 2019

2.

Zebranie, wśród członków Komisji, opinii, propozycji zmian i uzupełnień w projekcie.

Styczeń/luty 2019

3.

Posiedzenie Komisji  - zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu strategii, opracowanie działań taktycznych i planu ich wdrożenia.

Luty 2019

4.

Przedstawienie strategii do zatwierdzenia przez Prezydium Rady PIIB.

Luty 2019

5.

Przedstawienie strategii do zatwierdzenia przez Rady Krajową.

Marzec 2019

6.

Stopniowe wdrażanie zatwierdzonych działań.

Praca ciągła

7.

Spotkanie grupy medialnej

Maj/czerwiec 2019

8.

spotkanie Komisji ds. komunikacji społecznej. Omówienie i ocena dotychczasowych działań.  Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2019 r.

Czerwiec 2019

 

Komisja ds. komunikacji społecznej
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Uchwałą nr 21 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Skład Komisji

 1. Dolnośląska OIIB - PAWŁOWSKI Andrzej – przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - ZWOŹDZIAK Piotr
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - STASZAK Renata
 4. Lubelska OIIB - GRZESZCZAK Tomasz
 5. Lubuska OIIB - BURNOS Ewa
 6. Łódzka OIIB - SZER Jacek
 7. Małopolska OIIB - ŻAKOWSKI Jan
 8. Mazowiecka OIIB - OKUŃ Mariusz
 9. Opolska OIIB - BAJNO Piotr
 10. Podkarpacka OIIB - CHMURA Piotr
 11. Podlaska OIIB - BUKOWSKI Jerzy
 12. Pomorska OIIB - GOSTAŃSKI Paweł
 13. Śląska OIIB - RADZIEWSKI Tomasz
 14. Świętokrzyska OIIB - PAWELEC Andrzej
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - KIERDELEWICZ Andrzej
 16. Wielkopolska OIIB - OGORZELEC Mirosława
 17. Zachodniopomorska OIIB - KOCZERGO Katarzyna

Terminarz posiedzeń Komisji ds. komunikacji społecznej

 

Terminarz posiedzeń Komisji ds. komunikacji społecznej

1

2

3

24.02.2021*

Maj 2021**

Październik/listopad 2021**

* W związku epidemią koronawirusa posiedzenie odbędzie się w trybie wideokonferencji

** Tryb i dokładny termin spotkania zostanie ustalony w terminie późniejszym w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej