Plan pracy w wersji PDF

Kodeks etyki w wersji PDF

Komisja ds. Etyki
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Uchwałą nr 18 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja ds. Etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Skład Komisji

  1. Podlaska OIIB - OKULICZ-KOZARYN Gilbert - Przewodniczący
  2. Dolnośląska OIIB - ZWOŹDZIAK Piotr
  3. Kujawsko-Pomorska OIIB - STASZAK Renata
  4. Lubelska OIIB - FLAK Dariusz
  5. Lubuska OIIB - MLECZKO Henryk
  6. Mazowiecka OIIB - TYCZYŃSKI Zbigniew
  7. Śląska OIIB - SZLEPER Waldemar
  8. Warmińsko-Mazurska OIIB - SIEMIĄTKOWSKA Teresa

Podkategorie