Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM były p. Aneta Grinberg-Iwańska - Prezeska Wydawnictwa PIIB, Redaktorka Naczelna Inżyniera Budownictwa i p. Joanna Karwat - Redaktorka i Specjalistką ds. komunikacji Wydawnictwa PIIB. Omówiono możliwości i zasady współpracy Komisji ds. BIM KR PIIB z Wydawnictwem PIIB (również na stronie PIIB i facebooku).

 

W Biuletynie Informacyjnym Podlaskiej OIIB Budownictwo i Architektura Podlasia nr 1(72)2021 ukazał się artykuł członka KdsBIM Jacka Szumskiego pt. „Fazy mapy drogowej BIM okiem projektanta BIM POP EIR”.

 

W Biuletynie Wielkopolskiej OIIB nr 1(70)2021 ukazał się artykuł przewodniczącego KdsBIM Łukasza Gorgolewskiego pt. „BIM to gra zespołowa. Grajmy razem”.

 

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM byli przedstawiciele Stowarzyszenia buildingSMART Polska p. Anna Rydzy – Dyrektor Operacyjny i p. Jacek Boruc - Członek zarządu, którzy zaprezentowali stowarzyszenie. BuildingSmart to międzynarodowa organizacja, która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM składające się na tzw. OpenBIM takie jak IFC, BCF, bSDD. Celem jest poprawa wymiany informacji między aplikacjami używanymi w budownictwie.

W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o możliwościach i formach ewentualnej współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze Stowarzyszaniem buildingSMART (status, liczba stałych uczestników Pokojów Technicznych, itp.).

W drugie części posiedzenia omówiono bieżący stan realizacji planu pracy na rok 2021.

Omówiono także rezultaty przeprowadzonej kwerendy w sprawie możliwości współpracy z PKN. Obecnie nie ma Komitetu Technicznego zajmującego się organizacją procesu budowlanego czy eksploatacji obiektów. Padła propozycja powołania/współtworzenia komitetu technicznego BIM w PKN zajmującego się normalizacją BIM. Jest to szczególnie ważne w procesie implementacji norm europejskich na rynek polski i ich tłumaczenia.

 

W Inżynierze Budownictwa nr 2/2021 ukazał się artykuł „Co właściwie izba robi w sprawie BIM?”, w którym przewodniczący KdsBIM KR PIIB przedstawił m.in. dotychczasowe działania Komisji i plany na rok 2021.

 

W dniu 01 lutego 2021 roku w trakcie III Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie odbyła się debata pt. „Nowe technologie w budownictwie”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował w niej przewodniczący Komisji ds. BIM Łukasz Gorgolewski. Tezy jego wystąpienia zostały opublikowane w Inżynierze Budownictwa nr 3/2021 w artykule „Nowe technologie w budownictwie – BIM i jego wdrażanie w Polsce”.

 

 

W dniu 25 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. BIM. Przyjęto plan pracy na rok 2021 i kontynuowano dyskusję na temat „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.