Drukuj

Komisja Medalu Honorowego
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Uchwałą nr 13 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja Medalu Honorowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Skład Komisji

  1. Śląska OIIB - BUSZKA Franciszek - Przewodniczący
  2. Lubelska OIIB - SZEWCZYK Wojciech
  3. Podkarpacka OIIB - DĄBROWSKA-LASKOŚ Anna
  4. Świętokrzyska OIIB - PIENIĄŻEK Andrzej
  5. Warmińsko-Mazurska OIIB - DOBRZENIECKI Mariusz
  6. Wielkopolska OIIB - WOŚKOWIAK Zenon