70. posiedzenie Zarządu ECEC w Sofii Drukuj
piątek, 20 grudnia 2019

Posiedzenie rozpoczęło się w godzinach porannych 9 listopada br.. W obradach  Zarządu ECEC wzięli także udział  przedstawiciele Izby Bułgarskiej. Podczas posiedzenia omawiano głównie następujące zagadnienia:

  • Możliwą współpracę Zarządu ECEC oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Głównym problemem rozmów jest single market economy (jednolita gospodarka rynku).
  • Intellectual services (usługi intelektualne) oraz wykorzystanie rodzącej się nowej dyscypliny naukowo-technicznej AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja). Czy może to być nowa specjalizacja inżynierska np. w projektowaniu konstrukcji?
  • Zarząd ECEC potwierdził też, że zamierza zorganizować Dzień Inżyniera w Brukseli, w dniu 16 czerwca 2020 r. W tym samym czasie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne ECEC.
  • Zarząd ECEC postanowił przyznać medal Markusowi Fereer, który od 25 lat jest członkiem PE, inżynier.
  • Postanowiono, że kolejne posiedzenia Zarządu ECEC odbędzie się w  Monachium w styczniu 2020 r. w czasie Bawarskiego Dnia Inżynierów Budownictwa. Następnie  w marcu w Luxemburgu, w czerwcu w Brukseli, we wrześniu na Malcie, w listopadzie Zgromadzenie Ogólne będzie obradować  w Berlinie.