69. Posiedzenie Zarządu oraz 18. Zgromadzenie Ogólne ECEC w Lizbonie Konferencja Civil Engineering Summit Drukuj
piątek, 06 grudnia 2019

W dniach 24-29 września 2019 r. w Lizbonie miała miejsce konferencja Civil Engineering Summit (Szczyt Inżynierów Budownictwa) zorganizowana przez Portugalską Izbę Inżynierów Budownictwa, w tym czasie również odbyło się Posiedzenie Zarządu oraz 18. Zgromadzenie Ogólne ECEC. W spotkaniach wziął udział prof. Zygmunt Meyer, członek Krajowej Rady PIIB.

24 września 2019 r. w siedzibie Portugalskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie Zarządów Europejskich Organizacji Inżynierskich oraz Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich. Natomiast 25 września odbyło się otwarcie Konferencji Civil Engineering Summit oraz sesje plenarne. Na 26 września zaplanowano posiedzenie Zarządu ECEC. Podczas spotkania raporty przedstawili Prezydent ECEC Klaus Thürriedl oraz Sekretarz Generalny Hansjörg Letzner. Z. Meyer przedstawił sprawozdanie Grupy Common Training Principles (wspólnych zasad szkoleniowych) oraz Professional Card (karty zawodowej). Głównym tematem obrad było stanowisko Zarządu ECEC wobec „deregulacji” oraz ustalenie składki na następny rok.

26 września na konferencji Z. Meyer wygłosił referat naukowo-techniczny „Geotechnical Constructions”, którego współautorem był mgr inż. Kamil Stachecki, student studiów doktoranckich Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie oraz członek ZAP OIIB.

W dniu następnym, czyli  27 września odbyło się Zgromadzenie Ogólne ECEC. Podjęto trzy zasadnicze decyzje:

  1. Przyjęcie Izby Portugalskiej do ECEC,
  2. Budżet ECEC na 2020 r. ,
  3. Ustalenie daty European Engineers Day w dniach 16-17 czerwca 2020 r. w Brukseli.

Ponadto dyskutowano na temat deklaracji z Lubljany z kwietnia 2019 r.

28 września 2019 r. gospodarze zorganizowali wyjazd techniczny na wybrane obiekty budowlane: Most Vasco da Gamy, budowle portowe, stadion, zagospodarowane tereny nadmorskie.

Poprawiony: poniedziałek, 09 grudnia 2019