15.12.2015 r. w siedzibie Niemieckiej Izby Inżynierów w Berlinie odbyło się oficjalne spotkanie Andrzeja Rocha Dobruckiego, prezesa PIIB i Zygmunta Meyera, członka KR PIIB z Klausem Urlichem Kammeyerem, Prezydentem Niemieckiej Izby Inżynierów, reprezentującym stronę niemiecką.

Przedmiotem rozmów była:

  • wymiana doświadczeń w pracy Izb Regionalnych (Okręgowych),
  • realizacja programu szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego,
  • działania mające na celu wzajemne uznanie uprawnień budowlanych,
  • działania ECEC (European Council of Engineers Chambers).

O godz. 17 tego samego dnia odbyło się drugie spotkanie polskiej delegacji z Radą Inżynierów Polskich w Berlinie. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyła Irena Wąsowska, przewodnicząca RIP, pracownicy oraz członkowie zarządu. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: A. R. Dobrucki, prezes PIIB, Z. Meyer oraz J. Bobkiewicz, członkowie KR PIIB.

W rozmowach poruszono sprawy dotyczące współpracy Rady Inżynierów Polskich w Berlinie z izbami okręgowymi, m.in. z Zachodniopomorską OIIB, dostępu do wydawnictw PIIB oraz możliwości udziału w szkoleniach organizowanych przez PIIB i okręgowe rady.

 

Zdjęcie nr 1 – od lewej Klaus Urlich Kammeyer oraz Andrzej Roch Dobrucki

 

Zdjęcie nr 2 – od lewej Irena Wąsowska oraz Andrzej Roch Dobrucki