W dniach 30-31 października 2015 r. w Pradze odbyło się 62. Zgromadzenie Ogólne ECCE oraz świętowano 30 rocznicę ECCE. Gospodarzem była Czeska Izba Certyfikowanych Inżynierów i Techników (CKAIT).

62. Zgromadzenie Ogólne ECCE składało się z 3 części. Pierwsza część to zorganizowane przez gospodarzy warsztaty, które odbyły się w piątek 30 października na Uniwersyteckim Centrum Badań nad Budynkami Energooszczędnymi (UCEEB). Druga część to 62. Zgromadzenie Ogólne ECCE, a trzecia to obchody uroczystości 150-lecia założenia Stowarzyszenie Architektów i Inżynierów Królestwa Czech (SIA), które odbyło się 31 października w Kaplicy Betlejemskiej.

Prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak oficjalnie otworzył 62. Zgromadzenie Ogólne witając wszystkich uczestników, zwłaszcza tych, którzy brali udział w spotkaniu po raz pierwszy, czyli Dyrektora Wykonawczego i Sekretarza ICE Nicka Baveystocka oraz nowego Prezydenta WCCE inż. Alfonso Alberto Gonzaleza Fernandeza. W swoim powitaniu Prezydent ECCE podkreślił, że w Pradze zostanie dokonane podsumowanie roku obchodów 30 rocznicy ECCE. Rok ten będzie również zapamiętany z powodu innego, bardzo smutnego wydarzenia, którym było niespodziewane odejście byłego Prezydenta ECCE – Vassilisa Economopoulosa. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno kolegi.

Podczas pierwszej część Zgromadzenia Ogólnego ECCE swój wykład zaprezentował prof. inż. Petr Hájek, przewodniczący Departamentu ds. Programu Badań Architektury i Środowiska Republiki Czeskiej. Prof. P. Hájek przedstawił również i opisał zebranym Uniwersyteckie Centrum Badań nad Budynkami Energooszczędnymi oraz jego działalność. Po wykładzie wszyscy mogli zwiedzić pomieszczenia centrum, w tym  laboratoriów, gdzie uczestnicy mieli szansę lepiej zrozumieć koncepcję centrum i projekty, których się ono podejmuje.

W drugiej części spotkania ECCE udział wzięło 50 delegatów oraz zaproszeni goście: Črtomir Remec – Prezydent ECEC, Klaus Thurriedl – Sekretarz Generalny ECEC, Nikolay Kiryukhin – Prezydent Unii Stowarzyszeń Naukowych i Inżynierskich na Ukrainie oraz Emilio Colon były Prezydent WCCE. Podczas tej części spotkania miała miejsce prezentacja poświęcona pamięci Vassilisa Economopoulosa, przygotowana przez Prezydenta ECCE, a następnie zabrali głos przyjaciele i koledzy, którzy chcieli wspomnieć Vassilisa.

W dalszej części spotkania Prezydent ECCE uhonorował ICE, jako jednego z fundatorów ECCE 30 lat temu.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ECCE dyskutowano na temat wielu ważnych kwestii i podjęto kilka znaczących decyzji, dotyczących strategii i przyszłości ECCE. Po pierwsze zakończono proces aktualizacji i zmian w Statucie ECCE. Główne zmiany, które zostały wprowadzone dotyczyły poniższych tematów:

  • Otwarcie ECCE na indywidualne członkostwo w ECCE (ze statusem zbliżonym do statusu Członka Stowarzyszonego),
  • Wprowadzenie Karty Inżyniera ECCE, jako legitymacji członkowskiej ECCE (karta jest powiązana z indywidualnym członkostwem w ECCE),
  • Przedłużenie kadencji Zarządu ECCE z dwóch do trzech lat (po roku 2018).

Kolejna ważna zmiana dotycząca przyszłości ECCE związana jest z zakończeniem podczas 63. Zgromadzenia Ogólnego, w marcu 2016 r., działalności Stałych Komitetów ECCE. Kończąc działalność Stałych Komitetów, ECCE skupi się na przygotowaniu rzetelnych i wysokiej jakości dokumentów (Position Papers), które będą odzwierciedlać stanowisko ECCE. Dokumenty te zostaną przedstawione w Brukseli i w ten sposób ECCE, skuteczniej osiągnie jeden ze swoich podstawowych celów, którym jest ‑ stanie się równorzędnym partnerem dla władz EU w sprawach dotyczących inżynierów budownictwa. Odbyła się również ważna dyskusja dotycząca spraw finansowych ECCE (budżet i składki członkowskie). Kolejnym istotnym punktem programu była debata na temat negocjacji dotyczących Transatlantyckiego Handlowego Partnerstwa Inwestycyjnego (TTIP), w których ECCE bierze czynny udział.

W sobotę po południu wszyscy uczestnicy wzięli udział w obchodach 150-lecia Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów Królestwa Czech (SIA). Przed rozpoczęciem oficjalnej części obchodów dokonano otwarcia wystawy poświęconej 150 leciu istnienia SIA. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą dziesiątkę osobowości Budownictwa i Architektury w Czechach, w latach 1865–2015. To uroczyste spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z kierownictwem Politechniki Czeskiej w Pradze. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele rządu, lokalnych władz, stowarzyszeń i szkół zawodowych, a także architekci, projektanci, przedstawiciele firm budowlanych i produkujących materiały budowlane. Spotkanie zakończyło się uroczystym przyjęciem.

 


Zdjęcie nr 1 – Warsztaty w UCEEB


Zdjęcie nr 2 – Od lewej: Prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak i Dyrektor oraz Sekretarz ICE Nick Baveystock


Zdjęcie nr 3 - Od lewej: Prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak i Prezes CKAIT Pavel Křeček


Zdjęcie nr 4 – Od lewej: Nicola Monda (Włochy), Gabor Szollossy (Węgry), WCCE Prezydent Alfonso Alberto Gonzalez Fernandez, ECCE Prezydent Włodzimierz Szymczak, ECEC Prezes Črtomir Remec, były Prezes WCCE Emilio Colon, były Prezydent i członek Zarządu ECCE Gorazd Humar.