Wyjazd odbył się na polecenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem wyjazdu był udział w 21 Bawarskim Dniu Inżyniera w Monachium. Konferencja ta jest cykliczną, coroczną imprezą organizowaną przez Bawarską Izbę Budownictwa.

W dniu 17.01.2013 odbyło się w godzinach wieczornych otwarcie wystawy pokazującej realizacje członków Bawarskiej Izby.

Następnego dnia w siedzibie Międzynarodowych Targów w Monachium w Centrum Kongresowym odbyła się doroczna Konferencja Inżynierów Budownictwa Bawarskiej Izby.

Podczas otwarcia obrad powitano mnie oficjalnie jako przedstawiciela PIIB. Obecni byli przedstawiciele innych izb narodowych; czeskiej, słowackiej, węgierskiej, austriackiej i słoweńskiej.

W imieniu Pana Prezesa Dobruckiego przekazałam najlepsze życzenia od PIIB dla Izby Bawarskiej. Interesujące były 3 wystąpienia merytoryczne:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych, któremu podlegają sprawy budownictwa (zakłada się, że w budownictwie problemem są sprawy bezpieczeństwa ludzi),
  • Byłego Ministra Środowiska w Rządzie Kanclerza Helmuta Kohla prof. dr Clausa Töpfera obecnie przewodniczącego Europejskiej Fundacji Studiów Strategicznych nad Środowiskiem. Szczególną uwagę zwrócił on na fakt zmian klimatycznych – nasilają się zjawiska ekstremalne, oraz na fakt, że w roku 2050 ludzkość świata będzie liczyć ok 9 miliardów. Spowoduje to olbrzymie problemy żywnościowe, higieniczne oraz energetyczne,
  • Przewodniczącego Izby Niemieckiej, który mówił o krajowych planach inwestycyjnych oraz problemach Izby.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa. W czasie tej części konferencji wręczono również nagrody Bawarskiej Izby dla osób, które w ciągu roku przedstawiły najciekawsze rozwiązania innowacyjne w budownictwie.

W godzinach popołudniowych odbyło się zwiedzanie Targów Budowlanych w obiektach Międzynarodowych Targów w Monachium.

Mój powrót do Szczecina nastąpił w sobotę w godzinach popołudniowych.

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Przewodniczący Rady
Zachodniopomorskiej OIIB