Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.


1. Komitet Organizacyjny

2. Delegaci i skład organów władz w I kadencji 2002-2006

3. Delegaci i skład organów władz w II kadencji 2006-2010

4. Delegaci i skład organów władz w III  kadencji 2010-2014

5. Delegaci i skład organów władz w IV  kadencji 2014-2018


1. Komitet Organizacyjny

- Zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001 roku powołano Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

Stanisław Kuś - Przewodniczący
Tadeusz Rosak - wiceprzewodniczący
Andrzeja Jaworski - Skarbnik
Leonard Szczygielski - Sekretarz
Henryk Komorowski
Ksawery Krassowski
Edward Leśniak
Tadeusz Malinowski
Andrzej B. Nowakowski
Jacek Skarżewski
Andrzej Słoniewski
Krzysztof Stelągowski
Wacław Trojanowski
Bronisław Wosiek

- Zarządzeniem nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 01 lipca 2002 roku powołano Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

Zbigniew Grabowski - Przewodniczący
Andrzej Orczykowski - wiceprzewodniczący
Andrzeja Jaworski - Skarbnik
Leonard Szczygielski - Sekretarz
Henryk Komorowski
Ksawery Krassowski
Edward Leśniak
Jacek Skarżewski
Krzysztof Stelągowski
Wacław Trojanowski
Henryk Bałuch
Jerzy Bielawski
Jan Urbaniak
Jerzy Zieliński
Stanisław Wierzbicki
Tadeusz Nawracaj
Andrzej Mikołajczak

 

2. Delegaci i skład organów władz w I kadencji 2002-2006

- Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB w I kadencji 2002-2006

DOLNOŚLĄSKA
Jasieńko Jerzy
Dobrucki Adam
Wosiek Bronisław
Hotała Eugeniusz
Bieńkowski Tadeusz
Nowak Aleksander
Persona Marian
Rybiańska Roma
Haznar Kazimierz
Naskręt Zenon
Zwierzchowska Zofia
Olichwer Tadeusz
Szurlej Zbigniew
Janiaczyk Małgorzata
Biliszczuk Jan
Paginowska Danuta
Dąbrowski Andrzej
Skorys Barbara
Dobrowolska Ewa
Grzelka Wiesława
Gulbicka Grażyna

KUJAWSKO-POMORSKA
Dobrowoslki Ryszard
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Nagórski Olgierd
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Biegański Janusz
Przybylski Witold
Kamiński Jacek
Staroń Grażyna
Kalinowski Stefan

LUBELSKA
Błażukiewicz Jakub
Iberszer Janusz
Król Mieczysław
Kukiełka Jan
Leniak Andrzej
Nurek Wiesław
Pichla Andrzej
Woźniak Andrzej

LUBUSKA (GORZÓW WIELKOPOLSKI)
Krzyżanowski Józef
Herma Jolanta
Koczwara Piotr

LUBUSKA (ZIELONA GÓRA)
Rupieta Piotr
Teterycz Ryszard
Baran Jan
Wesołowski Włodzimierz

ŁÓDZKA
Nowakowski Andrzej
Ciborska Beata
Cichosz Roman
Grabowski Jaromir
Jońca Agnieszka
Kuligowski Andrzej
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Malinowski Tadeusz
Nowak Józef
Soszkowski Zdzisław
Wojciechowski Stanisław
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Rawicki Zygmunt
Abrahamowicz Stanisław
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Bobulska-Pacek Irena
Szostak Józef
Mierzowska Elżbieta
Pełech Andrzej
Ślusarczyk Kazimierz
Korniak-Figa Krystyna
Reguła Leszek
Duraczyńska Krystyna
Oprocha Jerzy
Kawik Antoni
Drożdż Andrzej
Cieśliński Janusz
Racoń Zbigniew
Kot Zbigniew
MAZOWIECKA
Aptowicz Urszula
Badowski Kazimierz
Baranowski Jerzy
Bratkowski Andrzej
Cieślak Bronisław
Chaciński Ryszard
Czarnecki Andrzej
Dobrucki Andrzej
Garwoliński Zygmunt
Grabowski Zbigniew
Groniecki Edward
Kledyński Zbigniew
Klicki Lech
Kotowski Jerzy
Kuś Stanisław
Lendzion Grażyna
Olechnowicz Wiesław
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Tomaszewska Elżbieta
Tabor Andrzej
Walerych Włodzimierz
Wojtkiewicz Jan
Wolski Wojciech
Zobel Henryk
Jończyk Adam

OPOLSKA
Daszkiewicz Elżbieta
Kraus Marian
Mizera Jan
Mleczko-Król Maria
Rak Adam
Skardowski Adam

PODKARPACKA
Kerste Jerzy
Kaczor Wiesław
Lewiński Jerzy
Mazur Stanisława
Siwowski Tomasz
Skiba Ryszard
Szalwa Adam
Tarnawski Adam

PODLASKA
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert
Tabędzki Aleksander
Jurkowski Karol
Sykała Grażyna
Kruszewski Ryszard
Drapa Jerzy

POMORSKA
Guziński Stefan
Kolasa Ryszard
Kroplewski Jarosław
Kwiatkowski Ryszard
Trykosko Ryszard
Chojnacki Wiesław
Daniszewski Maciej
Grecki Krzysztof
Jankowska Joanna
Korczak Piotr
Kowieski Wiesław
Mazur-Nagórka Alicja
Owedyk Kazimierz
Pietrzak Ryszard
Wawrzyniak Henryk
Wawrzyński Andrzej
Kozieł Stanisław
ŚLĄSKA
Bochyńska-Podloch Danuta
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy
Dzierżewicz Zbigniew
Eder Leszek
Grzesik Jerzy
Jurkiewicz Bolesław
Kallik Urszula
Krasnowski Janusz
Kowalski Franciszek
Kozula Janusz
Lipiński Tadeusz
Matuszyk Zbigniew
Mokrosz Rudolf
Nowak Andrzej
Pala Jacek
Panicz Zenon
Szleper Waldemar
Skotny Jerzy
Twardosz-Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Jantura Marian
Łapiński Michał
Pawelec Andrzej
Płaza Wojciech
Skawiński Marian
Skiba Ewa
Zieliński Stanisław

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Binerowski Zdzisław
Domińczak Mieczysław
Harasim Józef
Łepecki Wiesław
Sośnierz-Ogrodzińska Anna
Stasiorowski Andrzej
Głębocki Andrzej
Majewski Lech
Harasymczuk Janusz
Rogala Benedykt

WIELKOPOLSKA
Gorgolewski Łukasz
Czajka Kazimierz
Krzysztofiak Marian
Ratajczak Grzegorz
Łuczak Jan
Bartczak Piotr
Lemański Jan
Jędraszak Wojciech
Kowalski Janusz
Mikołajczak Andrzej
Rakowski Michał
Patalas Andrzej
Marcinkowski Kajetan
Gałach Jadwiga
Kania Stanisław
Mikurenda Szczepan
Barczyński Andrzej
Piotrowski Zdzisław
Stroński Jerzy
Gawęcka Danuta
Pawlicki Daniel

ZACHODNIOPOMORSKA
Ołtarzewski Mieczysław
Siciński Tomasz
Niechciał Tadeusz
Reczyński Edward
Zawadzki Jacek
Filipkowski Jan
Barcicka Ewa
Komorowski Janusz
Cicharski Roman
Kisieliński Marek

- Krajowa Rady

Prezydium:

Prezes: Grabowski Zbigniew
Wiceprezes: Bratkowski Andrzej do 09.08.2004 r. - powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury
Wiceprezes: Kałkowski Zbysław
Wiceprezes: Radomski Wojciech
Wiceprezes: Wójcik Stefan
Sekretarz: Rymsza Janusz
Zastępca Sekretarza: Korczak Piotr
Skarbnik: Jaworski Andrzej
Zastępca skarbnika: Skarżewski Jacek
Członek prezydium: Olichwer Tadeusz
Członek prezydium: Persona Marian

 

Członkowie:

Binerowski Zdzisław
Czarniecki Stefan
Dobrowolski Ryszard
Gawęcka Danuta
Haznar Kazimierz
Herma Jolanta
Jantura Marian
Jasieńko Jerzy
Kerste Jerzy
Krassowski Ksawery
Krzysztofiak Marian
Krzyżanowski Józef
Kuś Stanisław
Lipiński Tadeusz
Majewski Lech
Matuszyk Zbigniew
Mitura Zbigniew
Myśliwiec Andrzej
Nowakowski Andrzej B.
Ołtarzewski Mieczysław

Piotrowiak Paweł
Rak Adam
Rawicki Zygmunt
Reczyński Edward
Rupieta Piotr
Szalwa Adam
Ślusarczyk Kazimierz
Trykosko Ryszard
Wawrzyniak Henryk
Zieliński Stanisław

- Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący: Kledyński Zbigniew do 18.06.2004 r.
Przewodniczący: Szulborski Kazimierz od 18.06.2004 r.
Wiceprzewodniczący: Wosiek Bronisław
Wiceprzewodniczący: Cieśliński Janusz
Sekretarz: Zobel Henryk do 18.06.2004 r.
Sekretarz: Krasnowski Janusz od 18.06.2004 r.
Członkowie:
Filipkowski Jan do 18.06.2004 r.
Głębocki Andrzej
Koczwara Piotr
Kroplewski Jarosław
Król Mieczysław
Lemański Jan od 18.06.2004 r.
Malinowski Tadeusz
Miedziałowski Czesław
Pawlicki Daniel
Płaza Wojciech
Staroń Grażyna
Wolski Wojciech
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Korniak-Figa Krystyna
Wiceprzewodniczący: Chaciński Ryszard
Sekretarz: Kallik Urszula
Członkowie:
Barcicka Ewa
Jędraszak Wojciech
Kwiatkowski Ryszard do 12.06.2003 r.
Lipkowski Marian
Oprocha Jerzy
Skorys Barbara
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Biliszczuk Jan do 18.06.2005 r.
Stroński Jerzy od 18.06.2005 r.
Pierwszy Zastępca: Stroński Jerzy do 18.06.2005 r.
Pierwszy Zastępca: Jońca Agnieszka od 18.06.2005 r.
Drugi Zastępca: Jońca Agnieszka do 18.06.2005 r.
Drugi Zastępca: Waldemar Szleper od 18.06.2005 r.
Zastępcy:
Szleper Waldemar do 18.06.2005 r.
Harasymczuk Janusz
Guziński Stefan
Jerzy Grzesik
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący: Nowak Aleksander
Wiceprzewodniczący: Kowieski Wiesław
Sekretarz: Rybiańska Roma
Członkowie:
Domińczak Mieczysław
Kołodziej Jacek
Łapiński Michał
Okulicz-Kozaryn Gilbert
Patalas Andrzej
Reguła Leszek
Siwowski Tomasz
Tabor Andrzej
Twardosz-Michniewska Barbara
Wójcicki Jerzy
Panicz Zenon
Trojanowski Wacław
Zawadzki Jacek
Malec Barbara

3. Delegaci i skład organów władz w II kadencji 2006-2010

- Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB w II kadencji 2006 - 2010

DOLNOŚLĄSKA
Bieńkowski Tadeusz
Czapliński Kazimierz
Dobrucki Adam
Ficner Anna
Grelewski Marcin
Haznar Kazimierz
Jagiełło Włodzimierz
Janiaczyk Małgorzata
Jasieńko Jerzy
Naskręt Zenon
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Persona Marian
Rybiańska Roma
Skorys Barbara
Wosiek Bronisław
Żurawski Jerzy Roman

KUJAWSKO-POMORSKA
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Konieczny Danuta
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Przybylski Witold
Przybysz Bronisław
Staroń Grażyna
Staszak Renata
Trojanowski Wacław
Wosik Andrzej

LUBUSKA
Herma Jolanta
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Malisz Elżbieta
Mińczyk Jerzy

LUBELSKA
Błażukiewicz Jakub
Cichosz Tadeusz
Fic Stanisław
Gieroba Joanna
Horyński Bolesław
Iberszer Janusz
Król Mieczysław
Mitura Zbigniew
Pichla Andrzej
Rawski Władysław

ŁÓDZKA
Ciborska Beata
Cichosz Roman
Cieśliński Grzegorz
Filipowicz Piotr
Jońca Agnieszka
Kokociński Grzegorz
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Nowakowski Andrzej Bohdan
Sawicki Wacław
Soszkowski Zdzisław
Wojciechowski Stanisław
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Bobulska-Pacek Irena
Cieśliński Janusz
Domosławski Zbigniew
Drożdż Andrzej
Duraczyńska Krystyna
Gogola Katarzyna
Guzik Gabriela
Jach Jerzy
Kałkowski Zbysław
Kawik Antoni
Korniak-Figa Krystyna
Rasiński Jerzy
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
Skoplak Grażyna
Sułkowski Tadeusz
Szostak Józef
Ślusarczyk Kazimierz
MAZOWIECKA
Badowski Kazmierz
Bratkowski Andrzej
Brenda Elżbieta
Chaciński Ryszard
Czernuszczyk Jerzy
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Groniecki Edward
Janiszewska Kuropatwa Elżbieta
Kledyński Zbigniew
Kotowski Jerzy
Kowalik Anna
Kulas Tadeusz
Latoszek Krzysztof
Łagoda Marek
Olechnowicz Wiesław
Ostrowski Leonard
Paczkowski Kazimierz
Radomski Wojciech
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej
Trybuł Grzegorz
Włodarczyk Krzysztof Bog.
Zdunek Witold
Żbikowska-Zalewska Teresa

OPOLSKA
Daszkiewicz Elżbieta
Mizera Jan
Mleczko-Król Maria
Rak Adam
Skardowski Adam

PODKARPACKA
Bajorek Grzegorz
Detyna Zbigniew
Dołęgowski Stanisław
Kaczmarczyk Leszek
Kerste Jerzy
Kubiński Jerzy
Mazur Stanisława
Rusin Jan
Skiba Ryszard
Woliński Szczepan

PODLASKA
Dobrowolski Ryszard
Huryn Lucyna
Jurkowski Karol Marek
Kruszewski Ryszard
Micał Małgorzata
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Gostańska Anna
Grecki Krzysztof
Kolasa Ryszard
Korczak Piotr
Kowieski Wiesław
Kozieł Stanisław
Kroplewski Jarosław
Mrowicki Lech
Owedyk Kazimierz
Pączek Józef
Trykosko Ryszard
Wawrzyński Andrzej
ŚLĄSKA
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy Marian
Dzierżewicz Zbigniew
Grzesiak Stanisław
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Kawulok Marian
Kluska Józef
Kozula Janusz
Krasnowski Janusz
Matuszyk Zbigniew
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka - Słowik Elżbieta
Panicz Zenon
Przybyła Dorota
Starosolski Włodzimierz
Szleper Waldemar
Twardosz - Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Bojarowicz Jacek
Jamrozik Danuta
Jantura Marian
Pawelec Andrzej
Płaza Wojciech
Szałkowski Stefan
Zieliński Stanisław

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Bielski Władysław
Binerowski Zdzisław
Borejko Paweł
Domińczak Mieczysław
Gryczko Leszek
Majewski Lech
Rogala Benedykt
Stasiorowski Andrzej

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Bruś Sławomir
Draber Włodzimierz
Ferenc Janina
Gałach Jadwiga
Gawęcka Danuta
Grabowski Henryk
Janiak Klemens
Jędraszak Wojciech
Kania Stanisław
Krzysztofiak Marian
Łuka Tadeusz
Mikołajczak Andrzej
Mikurenda Szczepan
Pawlicki Daniel
Skarżewski Jacek
Stroński Jerzy

ZACHODNIOPOMORSKA
Barcicka Ewa Maria
Bobkiewicz Jan
Buczyński Arkadiusz
Gałkiewicz Andrzej Władysław
Kisieliński Marek Grzegorz
Komorowski Janusz
Miłoszewski Andrzej Zbigniew
Niechciał Tadeusz
Ołtarzewski Mieczysław
Siciński Tomasz

- Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Zbigniew Grabowski
Wiceprezes: Andrzej Roch Dobrucki
Wiceprezes: Zbysław Kałkowski
Wiceprezes: Wojciech Radomski
Wiceprezes: Stefan Wójcik
Sekretarz: Janusz Rymsza
Zastępca Sekretarza: Piotr Korczak
Skarbnik: Andrzej Jaworski
Zastępca Skarbnika: Renata Staszak
Członek Prezydium: Joanna Gieroba
Członek Prezydium: Tadeusz Olichwer

Członkowie:

Ewa Barcicka
Tadeusz Bieńkowski
Zdzisław Binerowski
Stefan Czarniecki
Ryszard Dobrowolski
Danuta Gawęcka
Leszek Gryczko
Marian Jantura
Jerzy Jasieńko
Jerzy Kerste
Zbigniew Kledyński
Józef Kluska
Ksawery Krassowski
Marian Krzysztofiak
Józef Krzyżanowski
Zbigniew Matuszyk
Czesław Miedziałowski
Zbigniew Mitura
Andrzej Myśliwiec
Andrzej Bohdan Nowakowski

Wiesław Olechnowicz
Mieczysław Ołtarzewski
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Jan Skawiński
Jerzy Stroński
Kazimierz Ślusarczyk
Ryszard Trykosko
Henryk Wawrzyniak
Stanisław Zieliński

- Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący:
Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący:
Piotr Koczwara
Wiceprzewodniczący:
Marian Płachecki
Sekretarz:
Janusz Krasnowski
Członkowie Prezydium:
Wojciech Płaza
Grażyna Staroń
Bronisław Wosiek
Członkowie:
Jan Boryczka
Elżbieta Daszkiewicz
Stanisław Fic - do 23.06.2007
Edward Woźniak - od 23.06.2007
Andrzej Gałkiewicz
Leszek Ganowicz
Karol Marek Jurkowski
Mieczysław Król
Szczepan Mikurenda
Lech Mrowicki
Zdzisław Soszkowski
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca:
Krystyna Korniak-Figa
Wiceprzewodniczący:
Wojciech Jędraszak
Sekretarz:
Urszula Kallik
Członkowie:
Tadeusz Gałązka
Grzegorz Kokociński
Janusz Komorowski
Andrzej Pieniążek
Paweł Piotrowiak
Barbara Skorys
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Agnieszka Jońca
Waldemar Szleper
Andrzej Bratkowski
Jadwiga Gałach
Jarosław Kroplewski
Andrzej Adamski
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący:
Aleksander Nowak
Wiceprzewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn
Sekretarz:
Roma Rybiańska
Członkowie:
Mieczysław Domińczak
Jacek Kołodziej
Wiesław Kowieski - do 23.06.2007 r.
Ewa Zielińska - od 23.06.2007 r.
Michał Łapiński
Tadeusz Łuka
Barbara Malec
Maria Mleczko-Król
Zenon Panicz
Dorota Przybyła
Tomasz Siwowski
Józef Szostak
Andrzej Tabor
Barbara Twardosz-Michniewska
Jacek Zawadzki

4. Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB w III kadencji 2010-2014

 

DOLNOŚLĄSKA
Haznar Kazimierz
Hotała Eugeniusz
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Paginowska Danuta
Pawłowski Andrzej
Pawnuk Barbara
Ponisz Tadeusz
Rybiańska Roma
Skorys Barbara
Suppan Elżbieta
Szczepański Janusz
Wnęk Zbigniew
Wosiek Bronisław do 10.11.2010 r.
Zwierzchowska Zofia
Duch-Mackaniec Danuta od 14.04.2011 r.

KUJAWSKO-POMORSKA
Kamiński Jacek
Kasperkiewicz Tomasz
Kołodziej Jacek
Lipkowski Marian
Morczyński Dariusz
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak Paweł
Przybysz Bronisław
Staroń Grażyna
Staszak Renata

LUBUSKA
Domaradzka Teresa
Herma Jolanta
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Kucharczyk Emilia

LUBELSKA
Pichla Andrzej
Horyński Bolesław
Woźniak Edward
Iberszer Janusz
Wójtowicz Janusz
Gieroba Joanna
Cichosz Tadeusz
Szewczyk Wojciech
Mitura Zbigniew
Szcześniak Zbigniew

ŁÓDZKA
Boryczka Jan
Ciborska Beata
Cieśliński Grzegorz
Jakubowska Urszula
Jońca Agnieszka
Kokociński Grzegorz
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Soszkowski Zdzisław
Szer Jacek
Ulańska Danuta
Wrzeszcz Bogdan

MAŁOPOLSKA
Abrahamowicz Stanisław
Boryczko Mirosław
Cieśliński Janusz
Drożdż Andrzej
Godek Jarosław
Guzik Gabriela
Jastrzębska Elżbieta Maria
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Korkowski Jerzy
Korniak-Figa Krystyna
Kot Marta
Łukasik Krzysztof
Majka Władysław
Pasich Halina
Płachecki Marian
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
MAZOWIECKA
Badowski Kazimierz
Bratkowski Andrzej Wojciech
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek Jerzy
Garwoliński Zygmunt Zbigniew
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Groniecki Edward
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
Jaworski Andrzej
Kledyński Zbigniew Franciszek
Kotowski Jerzy
Król Piotr Władysław
Kulas Tadeusz
Latoszek Krzysztof Paweł
Lulis Roman Adam
Olechnowicz Wiesław
Putkiewicz Jerzy Stanisław
Radomski Wojciech
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej
Tyczyński Zbigniew
Włodarczyk Konrad Andrzej
Zdunek Witold
Zobel Henryk

OPOLSKA
Abramek Wiktor
Daszkiewicz Elżbieta
Mleczko-Król Maria
Molencki Mieczysław
Rak Adam

PODKARPACKA
Łuszczyński Andrzej
Mirek Aurelia
Bajorek Grzegorz
Dubik Grzegorz
Uliniarz Irena
Gil Jacek
Kaczmarczyk Leszek
Pabian Ryszard
Dołęgowski Stanisław
Detyna Zbigniew

PODLASKA
Dobrowolski Ryszard
Huryn Lucyna
Jurkowski Karol Marek
Kruszewski Ryszard Feliks
Miedziałowski Czesław
Okulicz-Kozaryn Gilbert

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Jażdżewski Artur
Kroplewski Jarosław
Pączek Józef
Owedyk Kazimierz
Mrowicki Lech
Korczak Piotr
Kwiatkowski Ryszard
Trykosko Ryszard
Kozieł Stanisław
Chojnacki Wiesław
Drewnowski Zbigniew
ŚLĄSKA
Bella Czesława
Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dzierżewicz Jerzy Marian
Jasiona Janusz
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Karwowski Roman Edward
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Krasnowski Janusz
Matuszyk Zbigniew do 31.08.2010 r.
Panicz Zenon
Starosolski Włodzimierz
Świerczyńska Maria
Szleper Waldemar
Twardosz - Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr
Nowicka-Słowik Elżbieta od 16.04.2011r.

ŚWIĘTOKRZYSKA
Balcerek Bolesław
Durak Tadeusz
Łapiński Michał
Pawelec Andrzej
Pieniążek Andrzej
Płaza Wojciech
Szałkowski Stefan

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Adamkiewicz Anna Bożena
Bielski Władysław
Binerowski Zdzisław
Dobrzeniecki Mariusz
Domińczak Mieczysław
Narloch Piotr
Stasiorowski Andrzej

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Białczyk Ryszard
Chocianowicz Krystyna
Dąbrowska Iwona Barbara
Draber Włodzimierz
Ferenc Janina
Franczyszyn Jerzy
Gawęcka Danuta
Janiak Klemens
Karolak Mirosław
Łuka Tadeusz
Mikołajczak Andrzej
Mikurenda Szczepan
Ogorzelec Mirosława
Pawlicki Daniel
Stroński Jerzy

ZACHODNIOPOMORSKA
Barcicka Ewa
Bobkiewicz Jan
Gałkiewicz Andrzej
Iwat Piotr
Kanas Tadeusz
Meyer Zygmunt
Motylak Krzysztof
Niechciał Tadeusz
Ołtarzewski Mieczysław
Zawadzki  Jacek

- Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Andrzej Roch Dobrucki  -  więcej
Wiceprezes: Zdzisław Binerowski
Wiceprezes: Stefan Czarniecki
Wiceprezes: Zbigniew Kledyński
Sekretarz: Ryszard Dobrowolski
Zastępca sekretarza: Joanna Gieroba
Skarbnik: Andrzej Jaworski  -  więcej
Zastępca skarbnika: Piotr Korczak
Członek Prezydium: Barbara Malec
Członek Prezydium: Tadeusz Olichwer

Członkowie:

Wiktor Abramek
Franciszek Buszka
Grzegorz Cieśliński
Zbigniew Detyna
Teresa Domaradzka
Włodzimierz Draber
Danuta Gawęcka
Zbigniew Grabowski  -  więcej
Mieczysław Grodzki
Eugeniusz Hotała
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
Zbysław Kałkowski  -  więcej
Stanisław Karczmarczyk
Józef Kluska
Ryszard Kolasa
Krystyna Korniak-Figa  -  więcej
Janusz Kozula
Ksawery Krassowski
Jarosław Kroplewski
Józef Krzyżanowski
Tomasz Marcinowski
Zbigniew Matuszyk do 31.08.2010 r.
Zygmunt Meyer
Czesław Miedziałowski
Zbigniew Mitura
Piotr Narloch
Aleksander Nowak  -  więcej
Mieczysław Ołtarzewski do 15.01.2014 r.
Andrzej Pieniążek
Adam Podhorecki
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Jerzy Stroński
Włodzimierz Szymczak od 17.06.2011 r.

- Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący:
Marian Płachecki
Wiceprzewodniczący:
Kazimierz Szulborski
Wiceprzewodniczący:
Jan Boryczka
Sekretarz:
Janusz Krasnowski
Członkowie Prezydium:
Andrzej Gałkiewicz
Piotr Koczwara
Wojciech Płaza
Bronisław  Wosiek do 10.11.2010 r.
Członkowie:
Anna  Adamkiewicz
Janusz Cieśliński
Elżbieta Daszkiewicz
Zbigniew Drewnowski
Leszek Ganowicz
Janusz Jasiona
Szczepan Mikurenda
Lech Mrowicki
Renata Staszak
Zofia Zwierzchowska od 17.06.2011 r.

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:

Tadeusz Durak
Wiceprzewodnicząca:
Ewa Barcicka
Sekretarz:
Leonard Szczygielski od 29.08.2012 r.
Członkowie:
Grzegorz Kokociński do 01.10.2012 r.
Bogdan Wrzeszcz od 28.06.2013 r.
Janusz Komorowski
Kazimierz Owedyk
Paweł Piotrowiak
Urszula Kallik
Kazimierz Ślusarczyk
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Koordynator: Waldemar Szleper
Andrzej Bratkowski do 17.06.2011 r.
Agnieszka Jońca
Marzena Kaleta
Andrzej Mikołajczak
Andrzej Myśliwiec od 17.06.2011 r.
Kazimierz Paczkowski
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący:
Gilbert Okulicz-Kozaryn
Wiceprzewodniczący:
Andrzej Tabor
Sekretarz:
Roma Rybiańska
Członkowie:
Stanisław Dołęgowski
Mieczysław Domińczak
Władysław Król
Ryszard Feliks Kruszewski
Roman Lulis
Michał Łapiński
Tadeusz Łuka
Maria Mleczko-Król
Zenon Panicz
Józef Pączek
Dorota Przybyła
Ryszard Skiba
Barbara Twardosz-Michniewska
Jacek Zawadzki

5. Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB w IV kadencji 2014-2018

 

DOLNOŚLĄSKA
Babik Ryszard
Bulla Rainer
Duch-Mackaniec Danuta
Ficner Anna
Fokczyński Jacek
Grzelka-Zimmermann Wiesława
Haznar Kazimierz
Hotała Eugeniusz
Hryciuk Andrzej
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Nowak Aleksander
Olichwer Tadeusz
Pawłowski Andrzej
Ponisz Tadeusz
Rotter Ryszard
Szczepański Janusz

KUJAWSKO-POMORSKA
Chojnacki Kazimierz
Kołodziej  Jacek
Morczyński Dariusz
Myśliwiec Andrzej
Piotrowiak  Paweł
Podhorecki Adam
Przybylski Adam
Przybysz  Bronisław
Staszak  Renata
Żółtowski Marek

LUBUSKA
Bosy Ewa
Cegielnik Andrzej
Koczwara Piotr
Krzyżanowski Józef
Kucharczyk Emilia

LUBELSKA
Boguta Leszek
Cichosz Tadeusz
Gieroba Joanna
Grzeszczak Tomasz Krzysztof
Iberszer Janusz
Leniak Andrzej
Mitura Zbigniew
Nurek Wiesław
Szcześniak Zbigniew
Szewczyk Wojciech Jan
Wójtowicz Janusz

ŁÓDZKA
Boryczka Jan
Ciborska Beata
Cieśliński Grzegorz
Filipowicz Piotr
Hanuszkiewicz Wojciech
Jakubowska Urszula
Jońca Agnieszka
Krassowski Ksawery
Malec Barbara
Miksa Tadeusz
Szer Jacek
Ulańska Danuta

MAŁOPOLSKA
Boryczko Małgorzata
Boryczko Mirosław
Cerazy Lucjan Robert
Godek Jarosław
Kałkowski Zbysław
Karczmarczyk Stanisław
Korkowski Jerzy
Korniak-Figa Krystyna
Kot Marta
Kucharski Andrzej Michał
Łukasik Krzysztof
Mąka Józef
Płachecki Marian
Przystał Gabriela
Rachwał Zbigniew
Rawicki Zygmunt
Skawiński Jan
Ślusarczyk Kazimierz
Żakowski Jan

MAZOWIECKA
Bratkowski Andrzej Wojciech
Dobrucki Andrzej Roch
Gałązka Tadeusz
Ganowicz Leszek Jerzy
Grabowski Zbigniew
Grodzki Mieczysław
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
Jaworski Andrzej
Kledyński Zbigniew Franciszek
Koda Eugeniusz
Kotowski Jerzy
Kózka Daniel Józef
Król Piotr Władysław
Latoszek Krzysztof Paweł
Lulis Roman Adam
Okuń Mariusz
Putkiewicz Jerzy Stanisław
Radomski Wojciech
Rak Ryszard
Rymsza Janusz
Szczygielski Leonard
Szulborski Kazimierz
Szymczak Włodzimierz Wojciech
Tabor Andrzej Alojzy
Tyczyński Zbigniew
Walasek Dariusz
Włodarczyk Konrad Andrzej
Zdunek Witold
Zobel Henryk

OPOLSKA
Abramek Wiktor
Daszkiewicz Elżbieta
Molencki Mieczysław
Nowak Henryk
Rak Adam

PODKARPACKA
Bajorek Grzegorz
Baran Wiesław
Dąbrowska-Laskoś Anna
Detyna Zbigniew
Dołęgowski Stanisław
Dubik Grzegorz
Kaczmarczyk Leszek
Łuszczyński Andrzej
Mirek Aurelia
Pabian Ryszard
Szul Marian

PODLASKA
Borzuchowski Wojciech
Ciuńczyk Krzysztof
Dobrowolski Ryszard
Falkowski Andrzej
Huryn Lucyna
Kamiński Wojciech
Miedziałowski Czesław

POMORSKA
Adamski Andrzej Janusz
Jażdżewski Artur
Kolasa Ryszard
Korczak Piotr
Kroplewski Jarosław
Kwiatkowski Ryszard
Mrowicki Lech
Niedostatkiewicz Maciej
Owedyk Kazimierz
Rogowicz Franciszek
Trykosko Ryszard
Wilde Krzysztof Jan
Zackiewicz Marek

ŚLĄSKA
Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dworska Ewa
Dzierżewicz Jerzy Marian
Janic Edmund
Jasiona Janusz
Kallik Urszula
Karnowski Marek
Karwowski Roman Edward
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka - Słowik Elżbieta
Panicz Zenon
Przybyła Dorota
Starosolski Włodzimierz
Szleper Waldemar
Świerczyńska Maria
Wyrwas Piotr

ŚWIĘTOKRZYSKA
Durak Tadeusz
Łapiński Michał
Marcinowski Tomasz
Pieniążek Andrzej
Płaza Wojciech
Sławińska Małgorzata
Szałkowski Stefan

WARMIŃSKO-MAZURSKA
Bielski Władysław
Dobrzeniecki Mariusz
Kukliński Jarosław
Narloch Piotr
Nowak Janusz
Stasiorowski Andrzej
Zdunek Marian

WIELKOPOLSKA
Barczyński Andrzej
Białczyk Ryszard
Chocianowicz Krystyna
Draber Włodzimierz
Gawęcka  Danuta
Gorgolewski Łukasz
Jakuszkowiak Rajmund
Janiak Klemens
Mikołajczak Andrzej
Ogorzelec Mirosława
Orzełek Henryk
Pawlicki Daniel
Przybylski Daniel
Stroński Jerzy
Śniedziewski Janusz
Wośkowiak Zenon
Wróblewska Anna

ZACHODNIOPOMORSKA
Baranowski Zdzisław
Bobkiewicz Jan
Erecińska Kazimiera
Gałkiewicz Andrzej Władysław
Just Justyna
Kanas Tadeusz
Kozakiewicz Aleksandra Joanna
Meyer Zygmunt Jan
Motylak Krzysztof
Wudziński Krzysztof

 

- Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Andrzej Roch Dobrucki
Wiceprezes: Stefan Czarniecki
Wiceprezes: Joanna Gieroba
Wiceprezes: Zbigniew Kledyński
Sekretarz: Danuta Gawęcka
Zastępca sekretarza: Piotr Filipowicz
Skarbnik: Andrzej Jaworski
Zastępca skarbnika: Krystyna Korniak-Figa
Członek prezydium: Andrzej Pieniążek
Członek prezydium: Janusz Szczepański

Członkowie:

Wiktor Abramek
Grzegorz Bajorek
Jan Bobkiewicz
Mirosław Boryczko
Franciszek Buszka
Zbigniew Detyna
Ryszard Dobrowolski
Mariusz Dobrzeniecki
Włodzimierz Draber
Łukasz Gorgolewski
Zbigniew Grabowski
Mieczysław Grodzki
Eugeniusz Hotała
Wojciech Kamiński
Stanisław Karczmarczyk
Roman Karwowski
Józef Kluska
Ryszard Kolasa
Jacek Kołodziej
Ksawery Krassowski
Barbara Malec
Zygmunt Meyer
Aurelia Mirek
Mariusz Okuń
Tadeusz Olichwer
Wojciech Płaza
Adam Podhorecki
Adam Rak
Zygmunt Rawicki
Wojciech Szewczyk
Włodzimierz Szymczak
Zenon Wośkowiak
Piotr Wyrwas

- Organy

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Przewodniczący: Marian Płachecki
Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Latoszek
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Pawelec
Sekretarz: Janusz Jasiona
Członek prezydium: Jan Boryczka
Członek prezydium: Ryszard Damijan
Członek prezydium: Piotr Koczwara
Członkowie:
Elżbieta Daszkiewicz
Leszek Jerzy Ganowicz
Tomasz Grzeszczak
Szczepan Mikurenda
Krzysztof Motylak
Lech Mrowicki
Elżbieta Nowicka - Słowik
Janusz Pluta
Renata Staszak
Zofia Zwierzchowska

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący:
Tadeusz Durak
Zastępca przewodniczącego: Urszula Kallik
Sekretarz: Ewa Maria Barcicka
Członkowie:
Zdzisław Baranowski
Anna Ficner
Tadeusz Gałązka
Urszula Jakubowska
Mirosława Ogorzelec
Kazimierz Ślusarczyk
 
KRAJOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Koordynator: Waldemar Szleper
Agnieszka Jońca
Andrzej Mikołajczak
Mieczysław Molencki
Ryszard Rak
Stanisław Stojewski
 
KRAJOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Przewodniczący: Gilbert Okulicz-Kozaryn
Zastępca przewodniczącego: Andrzej Tabor
Sekretarz: Barbara Twardosz-Michniewska
Członkowie:
Krystyna Chocianowicz
Stanisław Dołęgowski
Danuta Duch-Mackaniec
Wojciech Hanuszkiewicz
Ryszard Kruszewski
Andrzej Leniak
Roman Lulis
Maria Mleczko-Król
Danuta Paginowska
Zenon Panicz
Józef Pączek
Małgorzata Sławińska
Józef Szostak
Marian Zdunek