Światowy Zjazd Inżynierów Polskich Drukuj
wtorek, 14 września 2010

W dn. 8-10 września odbywał się w Warszawie Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Jednym z celów zjazdu było wskazanie możliwości przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Polski.

- Inżynier jest nie tylko kreatorem własnych pomysłów, ale również umożliwia realizację celów innych ludzi. Społeczny wymiar, etos inżyniera w sposób szczególny stawia przed nim inne wyzwania niż tylko zasadę dobrego gospodarowania. Społeczne posłannictwo zawodu inżyniera zobowiązuje do troski o szczęście, pomyślność i dobrobyt innych ludzi, którym praca inżynierów służy - powiedział podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński podczas inauguracji zjazdu.

Organizatorzy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich chcą zaproponować kierunki i formy współpracy polskich środowisk inżynierskich za granicą i w kraju, aby lepiej docierać do inżynierów polskiego pochodzenia o różnym stopniu powiązań z Polską. Współpraca ta ma umożliwić transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata.

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich jest kontynuacją inżynierskich sympozjów „Polacy Razem” organizowanych przez NOT od 1996 r. i wielu inicjatyw (spotkań i konferencji) innych organizacji polonijnych z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W zamierzeniu organizatorów będzie to forum prezentacji szczególnie aktualnych zagadnień w obszarze nauki, jak i gospodarki oraz do nawiązania między nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech. W zjeździe inżynierów, zorganizowanym po raz pierwszy przez Politechnikę Warszawską, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, wzięło udział około 300 osób z Polski i zagranicy.

Źródło: MI