Konsultacje projektów Wytycznych Technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich Drukuj
środa, 23 września 2020

29 września o godz. 10.00  podczas webinarium z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz przewodniczących  zespołów pracujących nad Wytycznymi Technicznymi dotyczącymi dróg i obiektów inżynierskich rozpoczną się konsultacje projektów tych wytycznych. Organizatorzy: Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy PIARC w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zapraszają inżynierów budownictwa, zwłaszcza specjalności drogowej i mostowej do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultowane Wytyczne Techniczne stanowić będą część systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do spraw transportu będzie rekomendował do stosowania w drogownictwie.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie tych dokumentów jak najszerszemu gronu zainteresowanych odbiorców i zebranie opinii. Konsultacje będą polegały na zorganizowaniu cyklu 10 webinarium, przedstawiających ideę nowego systemu przepisów technicznych oraz szczegółowe zapisy wytycznych, a także na prowadzeniu moderowanego forum dyskusyjnego na dedykowanej stronie internetowej.

Inauguracja konsultacji nastąpi 29 września o godz. 10.00 podczas webinarium z udziałem przedstawicieli ministerstwa oraz 3 przewodniczących zespołów pracujących nad Wytycznymi Technicznymi.  Kolejne webinaria będą się odbywały w stałych terminach: co wtorek o godz. 10.00 między 6 października a 1 grudnia. Harmonogram z tytułami omawianych wytycznych oraz nazwiskami prelegentów zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej - kongresdrogowy.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

Pismo MI
Pismo z Polskiego Kongresu Drogowego.